Hemisekcja zęba — na czym polega zabieg?

Hemisekcja zęba to zabieg stomatologiczny, polegający na usunięciu jednej z połówek korzenia zęba, który jest zagrożony utratą przez choroby przyzębia lub próchnicę. Zabieg ten jest wykonywany w przypadku zębów wielokorzeniowych, takich jak trzonowce czy przedtrzonowce, gdy część korzenia jest nieodwracalnie uszkodzona. 

Hemisekcja zęba jest procedurą stomatologiczną wykonywaną zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak i ogólnym. Celem zabiegu jest usunięcie jednej z połówek korzenia zęba, który jest nieodwracalnie uszkodzony. Hemisekcja obejmuje rozdzielenie korzenia na dwie części, wycięcie chorobowo zmienionej części oraz pozostawienie zdrowej części w jamie ustnej pacjenta. Następnie zespół stomatologiczny dokonuje rekonstrukcji korony zęba i wszczepia implanty zębów celu przywrócenia jego pełnej funkcji żucia.

zębyWskazania do przeprowadzenia hemisekcji

Hemisekcja zęba wykonywana jest u pacjentów, u których występuje zaawansowany stan zapalny przyzębia lub próchnica. Zabieg ten jest również stosowany w przypadku złamań korzeni zębów, szczególnie jeśli uszkodzenie obejmuje tylko jedno z trzech korzeni trzonowców. Hemisekcja może być również konieczna w przypadku nieudanej endodontycznej terapii, gdy leczenie kanałowe nie przyniosło oczekiwanego efektu, a ząb nadal pozostaje źródłem infekcji. 

Alternatywy dla hemisekcji

W niektórych przypadkach hemisekcja zęba może nie być najlepszym rozwiązaniem dla pacjenta. Jako alternatywę warto rozważyć leczenie kanałowe, które ma na celu usunięcie zakażenia z wnętrza korzenia zęba i odbudowę jego struktury. Jeśli jednak leczenie kanałowe jest niewykonalne lub nie przyniosło oczekiwanego efektu, konieczne może być wykonanie ekstrakcji całego zęba. W takiej sytuacji można pomyśleć o wszczepieniu implantu stomatologicznego lub wykonaniu protetycznego uzupełnienia brakującego zęba.

Ryzyko i powikłania po zabiegu hemisekcji

Jak każdy zabieg stomatologiczny, hemisekcja zęba wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań. Należy do nich ból, obrzęk i krwawienie z miejsca operowanego. W przypadku nieprawidłowego zszycia rany po hemisekcji może dojść do jej rozwarstwienia, co może prowadzić do przedłużonego gojenia. Powikłania te są stosunkowo rzadkie i większość pacjentów przechodzi przez proces hemisekcji bez żadnych problemów.