szybki kontakt:       Ostróda   (89) 647 90 29

Iława    (89) 648 22 74

Stomatologia

Elementy diagnostyki stomatologicznej

Do tego, żeby uleczyć czyjeś zęby, potrzebne jest wiele czynników. Profesjonalny dentysta na pewno nie obędzie się bez specjalistycznego sprzętu czy preparatów wykorzeniających choroby. Jest też jednak taka rzecz, która poprzedza wszystkie inne i stanowi swego rodzaju podstawę działań podejmowanych na rzecz uzębienia. Chodzi tu konkretnie o diagnostykę stomatologiczną.

Natura diagnostyki – na czym polega i z czym się wiąże?

Diagnostyka stomatologiczna to etap leczenia zębów, który poprzedza właściwe działania takie jak wiercenie dziur czy zakładanie plomb. Ma on na celu dowiedzenie się, jaka właściwie jest przyczyna niekorzystnego stanu uzębienia lub też dziąseł. Na etapie diagnostyki nie dochodzi jeszcze do żadnych ingerencji w organizm pacjenta. Chodzi tu jedynie o rozeznanie się w naturze problemów.

Choć w trakcie diagnostyki stomatologicznej nie wykonuje się żadnych działań ingerujących w organizm pacjenta, nie znaczy to, że nie przydają się do niej określone narzędzia. Otóż jest wprost przeciwnie. Diagnostyka stomatologiczna wymaga specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie dokładnych badań i precyzyjne określenie stanu pacjenta.

Jakie dokładnie działania wykonuje się w ramach diagnostyki stomatologicznej za pomocą fachowego sprzętu? Jedną z podstawowych rzeczy jest ocena takich właściwości zębów jak twardość oraz gładkość. To podstawowe wyznaczniki tego, czy z uzębieniem jest wszystko w porządku, czy też nie. Jeżeli z którąś z tych istotnych cech jest problem, może to oznaczać konieczność ingerencji w strukturę jednego bądź kilku zębów.

Innym, równie ważnym elementem diagnostyki stomatologicznej jest kontrola stanu wcześniejszych uzupełnień, czyli tak zwanych plomb. Trzeba też dodać, że to właśnie na tym etapie leczenia dentysta wykonuje takie działania jak pukanie w zęby. Krok ten ma na celu przekonać się o tym, w jaki sposób uzębienie reaguje na dostarczane mu bodźce. Jest więc niewątpliwie niezbędny do uzyskania skutecznego efektu.